Aranacak Kelime

ŞİRKET PROFİLİ

EKOL YAPI kuruluşundan bugüne kadar yurtiçinde kamuya ve özel idarelere ait birçok üst yapı, alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin müteahhitliğini üstlenmiş ve başarıyla sonuçlandırmıştır.

EKOL YAPI

1994 yılına kadar müteahhitlik faaliyetlerini bireysel olarak yürüten Mehmet Zeki Köse (İnşaat Mühendisi) ve Kenan Kiper Özerli (İnşaat Mühendisi), bilgi ve deneyimlerini bir potada eriterek güç birliği yapmaya ve EKOL YAPI İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘ni kurarak bu çatı altında oluşturacakları sinerji ile kurumsal olarak büyümeye karar vermişlerdir.

1994 yılında kurulan EKOL YAPI, her zaman kaliteye, bilgi birikimine ve teknoloji geliştirmeye özel bir önem vermiştir.

EKOL YAPI ’nın 2000 li yıllardaki hedefi; Türkiye’nin ve Dünya’nın bayındırlık hizmet ihtiyaçlarında önemli görevler üstlenmek ve bu görevleri başarı ile tamamlamaktır.

EKOL YAPI kuruluşundan bugüne kadar yurtiçinde kamuya ve özel idarelere ait birçok üst yapı, alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin müteahhitliğini üstlenmiş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu kurumlardan bazıları; Milli Savunma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Valilikler, Jandarma Genel Komutanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü’dür. TOKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyelerdir.

2004 yılında, hedefleri arasında bulunan yurtdışı pazarına Suudi Arabistan’daki işleri ile açılan EKOL YAPI, bugün Suudi Arabistan’ın yanı sıra Türkmenistan ve Cezayir’de de faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

EKOL YAPI uzun vadede Toplam Kalite Yönetim felsefesini tüm faaliyet alanlarında yerleştirmeyi hedeflemektedir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin etkin bir biçimde yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, EKOL YAPI , Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001’in gereklerine uygun olarak kurmuştur.

Kurulan sistemin esas amacı, yönetimin bütün faaliyetleri planlı ve uyumlu bir şekilde yürütmesini sağlamaktır. Kalite Yönetim Sistem yapısı tasarımında, azami motivasyon ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir. Sistem dokümantasyonu, ISO 9001 gerekleri dışında olsa da, önemli görülen EKOL YAPI  faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde oluşturulacak ve muhafaza edilecektir.

VİZYONUMUZ

EKOL YAPI  Yönetimi, ürün ve faaliyetlerinin yasal düzenlemelere,    EKOL YAPI  ilkelerine ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlayacağını; bunun için gerekli tüm önlemleri alacağını ve başlatacağını taahhüt eder.    EKOL YAPI , belirlediği kalite hedef ve politikalarını sürekli takip etmek için Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür.

Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine,  EKOL YAPI Yönetimi uyacağını ve sistemin optimal şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.